ā†‘

Team Peppelaer

Ons enthousiaste en gedreven team staat elke dag van de schoolweek weer klaar om iedere leerling te zien en prikkelen in zijn of haar nieuwsgierigheid. We verstaan de Kunst van het Lesgeven. We stellen ambitieuze doelen en we werken met de nieuwste inzichten op onderwijsgebied. We zijn niet bang om iets uit te proberen; fouten maken mag. Zo werken we aan een stevige basis voor later.

Ons team bestaat uit een mix van jong en oud. Naast een algemeen directeur en locatieleider, zijn er 25 groepsleerkrachten, 3 onderwijsassistenten, 2 leraarsondersteuners, een orthopedagoog voor de begeleiding van passend onderwijs, een vakleerkracht gymnastiek, een conciƫrge, meerdere stagiaires van de PABO Inholland en het Nova College.

Schoolleiding

Dagmar Jeurissen (directeur), Maaike van Dantzig (adjunct-directeur), Josien Nelis (cƶordinator passend onderwijs)

Stuurteam

schoolleiding, Nicole Mengerink (interne coach) en bouwvertegenwoordigers Monique Tanis (1/2), Irina Kleinlooh (3/4), Irene Chen-Huis (5/6) en Jacqueline Nobels (7/8)

Leerkrachten

 • groep 1/2a: Sonja Groesz en Maaike Kappers
 • groep 1/2b: Monique Tanis en Nicole Mengerink
 • groep 1/2c: Esther Meulemans en Bianca Buis
 • groep 1/2d: Ruby Tigelaar
 • groep 3A: Irina Kleinlooh en Sanne Nieuwenhuijsen
 • groep 3B: Miranda van Munster en Sabine Piters
 • groep 4A: Margriet Oostwouder en Floranne Paulissen
 • groep 4B: Robien Scheltes en Sanneke Overtoom
 • groep 5A: Willem Duijnstee
 • groep 5B: Brinno Pijnaker
 • groep 6A: Sophie Hudepohl
 • groep 6B: Irene Chen-Huis en Nicole Mengerink
 • groep 7A: Timothy Harrison
 • groep 7B: Lisa de Loor
 • groep 8A: Inge van Bruggen en Maaike van Dantzig
 • groep 8B: Jacqueline Nobels en Eline Blok

Gymleerkracht

Daan Neve

Onderwijsassistenten/ leraarondersteuners

Amanda Numan (groepen 1-2)
Renee Kok (groepen 3-4)
Ananda Half (groepen 5-8)
Steven Kroon (groepen 5-8)
NOVA stagiares (groepen 1-4)

Conciƫrge

Steven Kroon

Administratie

Linda Prinsen

De vier bouwen

De school is verdeeld in vier bouwen, namelijk de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Iedere bouw heeft een bouwvertegenwoordiger, die tevens groepsleerkracht in deze bouw is. De bouwvertegenwoordigers zitten o.a. de bouwvergaderingen voor en zijn eerste aanspreekpersoon voor de bouw en de directie. De bouwteams geven zelf vorm aan de organisatie van de bouw en de onderwijsinhoud. Samen met de directie en de coƶrdinator passend onderwijs vormen zij het stuurteam. In dit stuurteam worden de doorgaande lijn bewaakt en beleidspunten voor de hele school geagendeerd. De directeur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid en het beslissingsrecht.