Team Peppelaer

Ons enthousiaste en gedreven team staat elke dag van de schoolweek weer klaar om iedere leerling te zien en prikkelen in zijn of haar nieuwsgierigheid. We verstaan de Kunst van het Lesgeven. We stellen ambitieuze doelen en we werken met de nieuwste inzichten op onderwijsgebied. We zijn niet bang om iets uit te proberen; fouten maken mag. Zo werken we aan een stevige basis voor later.

Ons team bestaat uit een mix van jong en oud. Naast een directeur en adjunct-directeur, zijn er 26 groepsleerkrachten, 3 onderwijsassistenten, 3 leraarondersteuners, een orthopedagoog voor de begeleiding van passend onderwijs, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge, meerdere stagiaires van de PABO Inholland en het Nova College.

Schoolleiding

Dagmar Jeurissen (directeur), Maaike van Dantzig (adjunct-directeur), Josien Nelis (cöordinator passend onderwijs)

Stuurteam

Schoolleiding en bouwvertegenwoordigers Monique (1/2), Irina (3/4), Timothy (5 t/m 8) en Jacqueline (interne coach)

Leerkrachten

 • groep 1/2a: Sonja en Maaike
 • groep 1/2b: Monique en Jessica
 • groep 1/2c: Esther en Bianca
 • groep 1/2d: Ruby en Marenke
 • groep 3A: Irina en Sanne
 • groep 3B: Robin
 • groep 4A: Margriet en Kris
 • groep 4B: Guilliano en Sabine Piters
 • groep 5A: Brinno
 • groep 5B: Kees en Astrid
 • groep 6A: Sophie
 • groep 6B: Irene en Inge
 • groep 7A: Timothy
 • groep 7B: Lisa
 • groep 8A: Jacqueline en Inge
 • groep 8B: Shemara

Gymleerkracht

Daan

Onderwijsassistenten/ leraarondersteuners

Kim (groepen 1-4)
Eva (groepen 1-6)
Daan (groep 3 en 4)
Ananda (groepen 5-8)
Steven (groepen 5-8)
Folmer (rekenen, groepen 5-8)
NOVA stagiaires (groepen 1-7)

Conciërge

Steven

Administratie

Linda

De drie bouwen

De school is verdeeld in drie bouwen, namelijk de groepen 1/2, 3/4, 5/8. Iedere bouw heeft een bouwvertegenwoordiger, die tevens groepsleerkracht in deze bouw is. De bouwvertegenwoordigers zitten o.a. de bouwvergaderingen voor en zijn eerste aanspreekpersoon voor de bouw en de schoolleiding. De bouwteams geven zelf vorm aan de organisatie van de bouw en de onderwijsinhoud. Samen met de schoolleiding vormen zij het stuurteam. In dit stuurteam worden de doorgaande lijn bewaakt en beleidspunten voor de hele school geagendeerd. De directeur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid en het beslissingsrecht.