Team Peppelaer

Ons enthousiaste en gedreven team staat elke dag van de schoolweek weer klaar om iedere leerling te zien en prikkelen in zijn of haar nieuwsgierigheid. We verstaan de Kunst van het Lesgeven. We stellen ambitieuze doelen en we werken met de nieuwste inzichten op onderwijsgebied. We zijn niet bang om iets uit te proberen; fouten maken mag. Zo werken we aan een stevige basis voor later.

Ons team bestaat uit een mix van jong en oud. Naast een directeur en adjunct-directeur, zijn er 26 groepsleerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 2 leraarsondersteuners, een orthopedagoog voor de begeleiding van passend onderwijs, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge, meerdere stagiaires van de PABO Inholland en het Nova College.

Directie

directeur (RDO): Mariëtte ten Oever
locatieleider: Dagmar Jeurissen

Coördinator Passend Onderwijs

Josien Nelis

Stuurteam

directie, coördinator passend onderwijs en bouwvertegenwoordigers Monique Tanis (1/2), Miranda van Munster (3/4), Willem Duijnstee (5/6) en Jacqueline Nobels (7/8)

Leerkrachten

 • groep 1/2a: Sonja Groesz en Maaike Kappers
 • groep 1/2b: Monique Tanis en Esther Meulemans
 • groep 1/2c: Bianca Buis en Esther Meulemans
 • groep 1/2d: Ruby Tigelaar
 • groep 3A: Irina Kleinlooh en Sanne Nieuwenhuijsen
 • groep 3B: Irene Chen-Huis en Miranda van Munster
 • groep 4A: Margriet Oostwouder en Brinno Pijnaker
 • groep 4B: Maaike van Dantzig en Brinno Pijnaker
 • groep 5A: Wil Suttorp en Robien Scheltes
 • groep 5B: Lisa de Loor
 • groep 6A: Willem Duijnstee
 • groep 6B: Nicole Mengerink en Floranne Paulissen
 • groep 7A: Sanne Schepman en Meike Duineveld
 • groep 7B: Eline Blok
 • groep 8A: Jacqueline Nobels en Denise Boelsma
 • groep 8B: Daniel Ponsen

Gymleerkracht

Daan Neve

Onderwijsassistenten/ leraarondersteuners

Danielle Goossens (groepen 1-2)
Renee Kok (groepen 3-4)
Ananda Half (groepen 5-8)
Steven Kroon (groepen 5-8)
NOVA stagiares (groepen 1-4)

Conciërge

Steven Kroon

Administratie

Linda Prinsen

De vier bouwen

De school is verdeeld in vier bouwen, namelijk de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Iedere bouw heeft een bouwvertegenwoordiger, die tevens groepsleerkracht in deze bouw is. De bouwvertegenwoordigers zitten o.a. de bouwvergaderingen voor en zijn eerste aanspreekpersoon voor de bouw en de directie. De bouwteams geven zelf vorm aan de organisatie van de bouw en de onderwijsinhoud. Samen met de directie en de coördinator passend onderwijs vormen zij het stuurteam. In dit stuurteam worden de doorgaande lijn bewaakt en beleidspunten voor de hele school geagendeerd. De directeur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid en het beslissingsrecht.