ā†‘

Team Peppelaer

Ons enthousiaste en gedreven team staat elke dag van de schoolweek weer klaar om iedere leerling te zien en prikkelen in zijn of haar nieuwsgierigheid. We verstaan de Kunst van het Lesgeven. We stellen ambitieuze doelen en we werken met de nieuwste inzichten op onderwijsgebied. We zijn niet bang om iets uit te proberen; fouten maken mag. Zo werken we aan een stevige basis voor later.

Ons team bestaat uit een mix van jong en oud. Naast een algemeen directeur en locatieleider, zijn er 26 groepsleerkrachten, 3 onderwijsassistenten, 3 leraarondersteuners, een orthopedagoog voor de begeleiding van passend onderwijs, een vakleerkracht gymnastiek, een conciƫrge, meerdere stagiaires van de PABO Inholland en het Nova College.

Schoolleiding

Dagmar Jeurissen (directeur), Maaike van Dantzig (adjunct-directeur), Josien Nelis (cƶordinator passend onderwijs)

Stuurteam

Schoolleiding en bouwvertegenwoordigers Monique Tanis (1/2), Irina Kleinlooh (3/4), Timothy Harrison (5 t/m 8) en Jacqueline Nobels (interne coach)

Leerkrachten

 • groep 1/2a: Sonja Groesz en Maaike Kappers
 • groep 1/2b: Monique Tanis en Jessica den Nijs
 • groep 1/2c: Esther Meulemans en Bianca Buis
 • groep 1/2d: Ruby Tigelaar en Marenke Rotteveel
 • groep 3A: Irina Kleinlooh en Sanne Nieuwenhuijsen
 • groep 3B: Robin Vreugdenhil
 • groep 4A: Margriet Oostwouder en Kris Broekhuis
 • groep 4B: Guilliano Doelkahar en Sabine Piters
 • groep 5A: Brinno Pijnaker
 • groep 5B: Kees Vermunt en Astrid van der Hulst
 • groep 6A: Sophie Hudepohl
 • groep 6B: Irene Chen-Huis en Inge van Bruggen
 • groep 7A: Timothy Harrison
 • groep 7B: Lisa de Loor
 • groep 8A: Jacqueline Nobels en Inge van Bruggen
 • groep 8B: Shemara van der Bijl

Gymleerkracht

Daan Neve

Onderwijsassistenten/ leraarondersteuners

Kim Kleinbruinink (groepen 1-4)
Guilliano Doelkahar (groepen 1-4)
Eva van der Raaij (groepen 1-6)
Ananda Half (groepen 5-8)
Steven Kroon (groepen 5-8)
Astrid van der Hulst (groepen 5-8)
NOVA stagiaires (groepen 1-7)

Conciƫrge

Steven Kroon

Administratie

Linda Prinsen

De vier bouwen

De school is verdeeld in vier bouwen, namelijk de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Iedere bouw heeft een bouwvertegenwoordiger, die tevens groepsleerkracht in deze bouw is. De bouwvertegenwoordigers zitten o.a. de bouwvergaderingen voor en zijn eerste aanspreekpersoon voor de bouw en de directie. De bouwteams geven zelf vorm aan de organisatie van de bouw en de onderwijsinhoud. Samen met de directie en de coƶrdinator passend onderwijs vormen zij het stuurteam. In dit stuurteam worden de doorgaande lijn bewaakt en beleidspunten voor de hele school geagendeerd. De directeur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid en het beslissingsrecht.