Leerlingprofielen

Op De Peppelaer zien we elke leerling als uniek en elk kind kent zijn eigen tempo en route. Hierbinnen bestaat geen goed/fout en hoog/laag. Iedere leerling verdient het om vanuit een brede blik gezien, gestimuleerd, gerespecteerd en gevolgd te worden. De leerling moet hierbinnen nooit vergeleken worden met een ander, maar alleen met zichzelf. Zo ervaart hij/zij bij elke stap in zijn/haar ontwikkeling dat er vooruitgang is. Vanuit deze gedachte bekijken we een kind niet alleen op basis van toetsen, want dat vinden we te eenzijdig en onvoldoende betrouwbaar. We kijken daarbij breder, naar 10 domeinen, waarop we de ontwikkeling van een leerling in kaart brengen. Dat doen we aan de hand van leerlingprofielen.